เนื่องในวาระดิถี วันขึ้นปีใหม่ 2564 Happy New Year 2021 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) ขอส่งความสุขไปยังทุกท่าน ขอสวัสดีปีใหม่ 2564 
เข้าสู่หน้าหลัก