โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ฝน พวงชมภู (ฝน)
ปีที่จบ : 2540   รุ่น :
อีเมล์ :
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : รับเหมาต่อเติม
ตำแหน่ง : รับเหมา
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 05 ก.พ. 2561,11:39 น.   หมายเลขไอพี : 223.24.90.18


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล