โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางรุจิรา หมื่นเพชร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวธัญรดา เจริญตา
ครู คศ.2

นางปียนันท์ ต้นกันยา
ครู คศ.2

นางสาวดาริน จารุสังข์
ครู คศ.2