โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางรุจิรา หมื่นเพชร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวธัญรดา เจริญตา
ครู คศ.1

นางปียนันท์ สุรธรรมานันท์
ครู คศ.1

นางสาวดาริน จารุสังข์
ครูผู้ช่วย