โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
สนับสนุการสอน

นางสมร อารวรรณ
ครูสอนอิสลามศึกษา

นายมนูศักดิ์ ยะก๊บ
ครูสอนอิสลามศึกษา