โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ฝ่ายสนับสนุน

นายสุริยา อุรา
พนักงานสถานที่

นายสมนึก พรามกระโทก
พนักงานสถานที่

นายบุญชอบ ไตรงามวัฒนา
พนักงานสถานที่

นางสาวชนิดา คำพิลา
พนักงานสถานที่

นางกัลยาณี ชีวสิทธิธาดา
พนักงานสถานที่

นางอารีย์วรรณ บุญธรรม
พนักงานทั่วไป