โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ข่าวประชาสัมพันธ์
เลื่อนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2564 เป็น 14 มิถุยายน 2564 (อ่าน 37) 19 พ.ค. 64
ประกาศ ขอความร่วมมือ นักเรียนที่เดินทางไปต่างจังหวัด กักตัวเพื่อดูอาการ ก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 33) 17 พ.ค. 64
ประกาศ #ผลการทดสอบระดับชาติ (National Test: #NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (สอบเมื่อ 24 มีนาคม 2564) (อ่าน 37) 06 พ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ เลื่อนการจัดกิจกรรม และการประชุมผู้ปกครอง (อ่าน 78) 26 เม.ย. 64
การรับสมัครนักเรียนแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 98) 26 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบผ่านเกณฑ์ ห้องเรียนสองภาษา English Program (EP) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 169) 09 มี.ค. 64
การรับส่งนักเรียน (อ่าน 131) 24 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) ขอประกาศขยายเวลารับสมัครนักเรียนห้องเรียนสองภาษา (EP) (อ่าน 171) 23 ก.พ. 64
ประกาศ รับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนสองภาษา (English Program ) (อ่าน 232) 01 ก.พ. 64
ใบสมัคร เรียน ปีการศึกษา 2564 กดโหลดเลย (อ่าน 231) 29 ม.ค. 64
มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (อ่าน 155) 28 ม.ค. 64
ประกาศ รับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนมาตรฐาน (อ่าน 207) 28 ม.ค. 64
ประกาศ เลื่อนการเปิดเรียน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน 273) 05 ม.ค. 64
** ประชาสัมพันธ์ **มารับนมและแบบฝึกเพื่อเรียนที่บ้าน (อ่าน 161) 04 ม.ค. 64
แจ้งปิดสถานศึกษา ชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ (อ่าน 179) 01 ม.ค. 64
ประกาศปิดสถานศึกษา เนื่องจากเหตุพิเศษ (อ่าน 135) 23 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาต่างประเทศ (อ่าน 268) 03 ก.ย. 63
ลงนามถวาพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสวันเฉล (อ่าน 43) 24 ก.ค. 63
วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 การศึกษา 2563 (อ่าน 393) 30 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ การเรียนออนไลน์ ของ กทม . (อ่าน 9) 26 พ.ค. 63
ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ 6 ช่องทางการรับชมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (อ่าน 401) 16 พ.ค. 63
การไว้ทรงผมนักเรียน (อ่าน 60) 03 พ.ค. 63
สพฐ.เชิญครู และผู้บริหารโรงเรียน เข้าอบรม การจัดการเรียนการสอนทางไกล ผ่านระบบประชุมทางไกล ในวันที่ 7 (อ่าน 673) 03 พ.ค. 63
การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.2 – ป.6 (อ่าน 430) 11 เม.ย. 63
สำรวจความพร้อมในการเรียนแบบออนไลน์ (อ่าน 454) 11 เม.ย. 63
การรับสมัครนักเรียนแบบ ออนไลน์ (อ่าน 21) 26 มี.ค. 63
การรับสมัครนักเรียนแบบ ออนไลน์ รับ QR Code (อ่าน 528) 26 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนคันนายาว ( ธารินเจริญสงเคราะห์ ) เลื่อนการรับผลการเรียน (อ่าน 425) 23 มี.ค. 63
ประกาศผลคะแนนการทดสอบการอ่านระดับประเทศ (RT) ชั้น ป.1 (อ่าน 354) 22 มี.ค. 63
การตรวจสอบผลการสอบ RT ป.1 ปี 2562 เป็นรายบุคคล (อ่าน 36) 22 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) เลื่อนวันประกาศผลสอบ 2/2562 (อ่าน 326) 18 มี.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบคะแนน ONET รายบุคคล ปี 2562 (อ่าน 323) 09 มี.ค. 63
สำนักงานเขตคันนายาว ขอประชาสัมพันธ์ให้บิดา มารดา ผู้ปกครองหรือบุคคลที่รับเลี้ยงเด็ก นำเด็กที่มีสัญชา (อ่าน 250) 06 มี.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (covid -19) (อ่าน 314) 04 มี.ค. 63
ประกาศเลื่อนประชุมและมอบตัวนักเรียนนักเรียนชั้นใหม่ อนุบาล -ประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 295) 02 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องสองภาษา (English Program) ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 293) 02 มี.ค. 63
ประกาศเลื่อนประชุมและมอบตัวนักเรียน หลักสูตร EP ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 290) 02 มี.ค. 63
ประกาศหยุดเรียน (อ่าน 280) 25 ก.พ. 63
ประกาศหยุดเรียน (อ่าน 345) 21 ม.ค. 63
ประกาศโรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนสองภาษา(Engl (อ่าน 414) 02 ม.ค. 63