โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ธุรการ

นางภัทรพร ภูษาไสย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายศุภชัย ขำเลิศ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี