โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณรังษี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสมควร หนูชะดี
ครู คศ.2

นายภูมิพัฒน์ บุญเสนา
ครู คศ.1