โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณรังษี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมควร หนูชะดี
ครู คศ.2

นายภูมิพัฒน์ บุญเสนา
ครูผู้ช่วย