โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
คณะผู้บริหาร

นายชัยยนต์ เสรีเรืองยุทธ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายณัฐพงศ์ เพชรฤทธิ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอรรถกฤษณ์ บุญเงิน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา