โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
คณะผู้บริหาร

นายอภิชัย จันทร์เทศ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอุดมศักดิ์ ศรีระชาติ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายณัฐพงศ์ เพชรฤทธิ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา