โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวมณฑิราชย์ แฟนสัมฤทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวชนินทร หมอแก้ว
ครู คศ.2

นางยุคนธร น้อยจาด
ครู คศ.2

นางสาวปพิชฌาณ์ บุญมี
ครู คศ.2