โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวมณฑิราชย์ แฟนสัมฤทธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวจันทร์แจ่ม สุดสวาสดิ์
ครู คศ.2

นางสาวชนินทร หมอแก้ว
ครู คศ.2

นางยุคนธร น้อยจาด
ครู คศ.1

นางสาวปพิชฌาณ์ บุญมี
ครู คศ.1