โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางอินทิรา เกาะงาม
ครู คศ.2

นายชัยชนะ มูลเดช
ครู คศ.1

นางวรรณา งามสง่า
ครู คศ.2

นางสาวจินตรา สิงห์เสนา
ครูผู้ช่วย