โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
อักษรย่อ

คน.  คน.
 

ก     หมายถึง      กรุงเทพมหานคร
คน  หมายถึง      สำนักงานเขตคันนายาว
คน  หมายถึง      โรงเรียนคันนายาว
สีประจำโรงเรียน

ฟ้า  -  แดง

คำขวัญของโรงเรียน

ใฝ่ศึกษา  รู้หน้าที่  มีวินัย

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
รักการอ่าน  เรียนรู้  คู่วิถีลูกเสือ
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
โรงเรียนสองศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นไทร