โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางทิพย์สุดา วัลลภธารี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางทิพวรรณ ฉลองชน
ครู คศ.2

นางวิไลวรรณ เรืองเจริญ
ครู คศ.2

นางสาวณัฐพร ดิษฐสุนนท์
ครู คศ.2

นางสาวสุภาพร ธะนะคำ
ครู คศ.1

นางสาวฟารีดา จีนจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวนันทนา ตาชูชาติ
ครูผู้ช่วย

นางสาวกนกพรรณ ชำนิกล้า
ครูผู้ช่วย