โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
คณะผู้บริหาร สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

นางสาวน้ำฝน อยู่ดี รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา