โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
คณะผู้บริหาร สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

ประเสริฐ ฉวีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

นางชมจิตร พงษ์เสมา รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา