โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวกรรณิกา ขันธบัณฑิต
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวอำไพ ตระการดี
ครู คศ.2

นางสาวขนิษฐา สรรเสริญ
ครู คศ.2