โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวกรรณิกา ขันธบัณฑิต
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวอำไพ ตระการดี
ครู คศ.2

นางสาวศินีนาถ แก้วดี
ครูผู้ช่วย