โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ภาพกิจกรรม
นางชมจิตร พงษ์เสมา รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และคณะเยี่ยมโรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์)
เมื่อ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ***นางชมจิตร พงษ์เสมา รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และคณะ พร้อมด้วยนายโฆษิต ธรรมโฆษิต หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตคันนายาว ท่านศึกษานิเทศ พรทิพย์ โชคถาวร ท่านศึกษานิเทศวิลัน ทำไร่ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) สำนักงานเขตคันนายาว เพื่อเยี่ยม ชมและให้กำลังใจผู้บริหาร ครูและนักเรียน ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน พบปะพูดคุย เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน พูดคุยกับนักเรียนอย่างเป็นกันเอง โดยมี นายอภิชัย จันทร์เทศผู้อำนวยการโรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) นายอุดมศักดิ์ ศรีระชาติ นายณัฐพงษ์ เพชรฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) คณะครูและบุคลากรให้การต้อนรับ ทางโรงเรียนคันนายาวขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
างชมจิตร พงษ์เสมา รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และคณะเยี่ยมโรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์)
างชมจิตร พงษ์เสมา รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และคณะเยี่ยมโรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์)
างชมจิตร พงษ์เสมา รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และคณะเยี่ยมโรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์)
างชมจิตร พงษ์เสมา รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และคณะเยี่ยมโรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์)
างชมจิตร พงษ์เสมา รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และคณะเยี่ยมโรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์)
างชมจิตร พงษ์เสมา รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และคณะเยี่ยมโรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์)
างชมจิตร พงษ์เสมา รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และคณะเยี่ยมโรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์)
างชมจิตร พงษ์เสมา รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และคณะเยี่ยมโรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์)
างชมจิตร พงษ์เสมา รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และคณะเยี่ยมโรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์)
างชมจิตร พงษ์เสมา รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และคณะเยี่ยมโรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์)
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2563,15:35   อ่าน 143 ครั้ง