โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ภาพกิจกรรม
ร่วมกิจกรรม ฑูตความปลอดภัย 4 ภาระกิจ
นักเรียนโรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) ที่ร่วมกิจกรรมฑูตความปลอดภัยปฏิบัติ 4ภาระกิจดังนี้ 
ภาระกิจที่ 1 แจกสติกเกอร์ให้ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซด์
ภาระกิจที่ 2 ชวนน้องเล่นเกมบิงโก
ภาระกิจที่ 3 ชวนน้องเล่นเกมบันไดงู
ภาระกิจที่ 4 มาเต้นกันเถอะ
ภาระกิจที่ 4 มาเต้นกันเถอะ
ภาระกิจที่ 4 มาเต้นกันเถอะ
ภาระกิจที่ 4 มาเต้นกันเถอะ
ภาระกิจที่ 4 มาเต้นกันเถอะ
ภาระกิจที่ 4 มาเต้นกันเถอะ
ภาระกิจที่ 4 มาเต้นกันเถอะ
ภาระกิจที่ 4 มาเต้นกันเถอะ
ภาระกิจที่ 4 มาเต้นกันเถอะ
ภาระกิจที่ 4 มาเต้นกันเถอะ
ภาระกิจที่ 4 มาเต้นกันเถอะ
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2563,16:24   อ่าน 99 ครั้ง