โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ภาพกิจกรรม
อำลานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
**วันที่ 6 มีนาคม 2563 นายอภิชัย จันทร์เทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์)ได้กล่าวขอบคุณ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนนักเรียน และช่วยเหลืองานกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนอย่างเต็มความสามารถ และได้กล่าวคำอวยพรดีๆ รวมถึงข้อคิดในการทำงาน หลังจากที่ฝึกประสบการณ์เป็นเวลา 2 ภาคเรียน ซึ่งทางโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนได้มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณ มา ณโอกาสนี้
อำลานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
อำลานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
อำลานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
อำลานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
อำลานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
อำลานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
อำลานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
อำลานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
อำลานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
อำลานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
อำลานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
อำลานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
อำลานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
อำลานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2563,12:58   อ่าน 165 ครั้ง