โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ภาพกิจกรรม
การมอบทุนการศึกษา ปี 2562
วันที่ 6 มีนาคม 2563 ** นายอภิชัย จันทร์เทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) พร้อมด้วยนายอุดมศักดิ์ ศรีระชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) เป็นประธานมอบทุนการศึกษาจาก นายแพทย์ธีรวีร์ วีรวรรณ เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท จำนวน 50 ทุน ให้แก่นักเรียนที่เรียนดี พร้อมกันนี้ งานสหกรณ์โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์)ได้มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่นักเรียน *ทั้งนี้ทางโรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) ขอขอบพระคุณนายแพทย์ธีรวีร์ วีรวรรณ และงานสหกรณ์โรงเรียน เป็นอย่างสูงที่ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ในครั้งนี้ 
การมอบทุนการศึกษา ปี 2562 นายแพทย์ธีรวีร์ วีรวรรณ จำนวน 50 ทุน และเงินทุนจากสหกรณ์โรงเรียนคันนายาว
การมอบทุนการศึกษา ปี 2562 นายแพทย์ธีรวีร์ วีรวรรณ จำนวน 50 ทุน และเงินทุนจากสหกรณ์โรงเรียนคันนายาว
การมอบทุนการศึกษา ปี 2562 นายแพทย์ธีรวีร์ วีรวรรณ จำนวน 50 ทุน และเงินทุนจากสหกรณ์โรงเรียนคันนายาว
การมอบทุนการศึกษา ปี 2562 นายแพทย์ธีรวีร์ วีรวรรณ จำนวน 50 ทุน และเงินทุนจากสหกรณ์โรงเรียนคันนายาว
การมอบทุนการศึกษา ปี 2562 นายแพทย์ธีรวีร์ วีรวรรณ จำนวน 50 ทุน และเงินทุนจากสหกรณ์โรงเรียนคันนายาว
การมอบทุนการศึกษา ปี 2562 นายแพทย์ธีรวีร์ วีรวรรณ จำนวน 50 ทุน และเงินทุนจากสหกรณ์โรงเรียนคันนายาว
การมอบทุนการศึกษา ปี 2562 นายแพทย์ธีรวีร์ วีรวรรณ จำนวน 50 ทุน และเงินทุนจากสหกรณ์โรงเรียนคันนายาว
การมอบทุนการศึกษา ปี 2562 นายแพทย์ธีรวีร์ วีรวรรณ จำนวน 50 ทุน และเงินทุนจากสหกรณ์โรงเรียนคันนายาว
การมอบทุนการศึกษา ปี 2562 นายแพทย์ธีรวีร์ วีรวรรณ จำนวน 50 ทุน และเงินทุนจากสหกรณ์โรงเรียนคันนายาว
การมอบทุนการศึกษา ปี 2562 นายแพทย์ธีรวีร์ วีรวรรณ จำนวน 50 ทุน และเงินทุนจากสหกรณ์โรงเรียนคันนายาว
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2563,13:09   อ่าน 53 ครั้ง