โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
** เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) ได้ จัดกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ ใหักับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะจบการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 วันที่ 31 มีนาคม 2563 ศกนี้ โดยมีโรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 3 โรงเรียนมาให้ข้อมูล ในการศึกษาต่อ ดังนี่้ โรงเรียนสตรีดศรษฐบุตรบำเพ็ญ โรงเรียนบางกะปิ โรงเรียน เศรษฐบุตรบำเพ็ญ ในการนี้ นายอภิชัย จันทร์เทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมายให้นายณัฐพงศ์ เพชรฤทธิ์ ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนดังกล่าว ทางโรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์)ขอขอบคุณมา ณ โอกาส นี้
กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2563,12:17   อ่าน 52 ครั้ง