โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ภาพกิจกรรม
รายงาน การตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
เมื่อ 22/5/63 นางชมจิตร พงษ์เสมา รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้คณะเข้าตรวจเยี่ยมความพร้อมในการจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
ในการในมี นายชูชาติ พุ่มน้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคันนายาว นายโฆสิต ธรรมโฆสิต หัวหน้าฝ่ายการศึกษา นายอภิชัย จันทร์เทศ ผู้อำนวยการ นายอุดมศักดิ์ ศรีระชาติ และนายณัฐพงศ์ เพชรฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้การต้อนรับและรายงาน การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนระยะที่1 และระยะที่2
พร้อมทั้งให้กำลังแก่คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์)
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2563,12:35   อ่าน 135 ครั้ง