โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ภาพกิจกรรม
หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคันนายาว
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายโฆสิต ธรรมโฆสิต หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) การบริการคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) พร้อมบริการอาหารเช้าสำหรับนักเรียน โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนให้การต้อนรับ ทั้งนี่ เป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคันนายาว
หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคันนายาว
หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคันนายาว
หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคันนายาว
หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคันนายาว
หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคันนายาว
หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคันนายาว
หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคันนายาว
หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคันนายาว
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2563,15:57   อ่าน 23 ครั้ง