โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ภาพกิจกรรม
ศึกษานิเทศก์เยี่ยมชมโรงเรียน วันที่ 14 กรกฎาคม 2563
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์)และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์วิลัน ทำไร่และศึกษานิเทศน์พรทิพ โชคถาวร ศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียนเยี่ยมชมบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนพร้อมทั้งให้คำแนะนำและกำลังใจแก่คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19
ศึกษานิเทศก์เยี่ยมชมโรงเรียน วันที่ 14 กรกฎาคม 2563
ศึกษานิเทศก์เยี่ยมชมโรงเรียน วันที่ 14 กรกฎาคม 2563
ศึกษานิเทศก์เยี่ยมชมโรงเรียน วันที่ 14 กรกฎาคม 2563
ศึกษานิเทศก์เยี่ยมชมโรงเรียน วันที่ 14 กรกฎาคม 2563
ศึกษานิเทศก์เยี่ยมชมโรงเรียน วันที่ 14 กรกฎาคม 2563
ศึกษานิเทศก์เยี่ยมชมโรงเรียน วันที่ 14 กรกฎาคม 2563
ศึกษานิเทศก์เยี่ยมชมโรงเรียน วันที่ 14 กรกฎาคม 2563
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2563,16:00   อ่าน 18 ครั้ง