โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563
เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2563 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาการโรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์)ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในกิจกรรมการความสะอาดห้องเรียนโต๊ะเรียนและ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทั้งก่อนเรียนพักกลางวันและหลังเรียนการทำความสะอาดตู้น้ำดื่มการจัดโต๊ะอาหารจะตั้งมีพลาสติกใสกั้นและเว้นระยะห่างนอกจากนี้ยังมีการเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(covid-19)
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจ
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจ
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจ
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจ
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจ
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจ
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจ
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจ
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจ
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจ
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจ
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจ
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจ
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจ
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2563,16:02   อ่าน 39 ครั้ง