โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 2563
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) ได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ผลการเลือก ประธานนักเรียน เด็กหญิงศศิกาญจน์ เรี้ยวภูเขียว
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 2563
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 2563
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 2563
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 2563
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 2563
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 2563
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 2563
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 2563
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 2563
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 2563
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 2563
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 2563
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 2563
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 2563
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2563,15:51   อ่าน 11 ครั้ง