โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2563

เมื่อ วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563
โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
สำนักงานเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2563

โดยนายอภิชัย จันทร์เทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้รับเกียรติจากท่านส.ส.พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มาเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมทั้งผู้แทนองค์กรศาสนา ผู้แทนเครือข่ายผู้ปกครอง องค์กรชุมชน และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษามา ณ โอกาสนี้


การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2563
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2563
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2563
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2563
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2563
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2563
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2563
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2563
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2563
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2563,16:36   อ่าน 30 ครั้ง