โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ภาพกิจกรรม
เปิดกิจกรรมเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดของโรงเรียนคันนายาว ประจำปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์)ได้เปิดกิจกรรมเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดของโรงเรียนคันนายาว ประจำปีการศึกษา 2563 โดยผู้อำนวยการโรงเรียนนายอภิชัย จันทร์เทศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้นายอุดมศักดิ์ ศรีระชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนให้รับมอบหมาย เป็นประธานในพิธีเข้าประจำหมู่ในครั้งนี้
เปิดกิจกรรมเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดของโรงเรียนคันนายาว ประจำปีการศึกษา 2563
เปิดกิจกรรมเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดของโรงเรียนคันนายาว ประจำปีการศึกษา 2563
เปิดกิจกรรมเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดของโรงเรียนคันนายาว ประจำปีการศึกษา 2563
เปิดกิจกรรมเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดของโรงเรียนคันนายาว ประจำปีการศึกษา 2563
เปิดกิจกรรมเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดของโรงเรียนคันนายาว ประจำปีการศึกษา 2563
เปิดกิจกรรมเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดของโรงเรียนคันนายาว ประจำปีการศึกษา 2563
เปิดกิจกรรมเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดของโรงเรียนคันนายาว ประจำปีการศึกษา 2563
เปิดกิจกรรมเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดของโรงเรียนคันนายาว ประจำปีการศึกษา 2563
เปิดกิจกรรมเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดของโรงเรียนคันนายาว ประจำปีการศึกษา 2563
เปิดกิจกรรมเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดของโรงเรียนคันนายาว ประจำปีการศึกษา 2563
เปิดกิจกรรมเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดของโรงเรียนคันนายาว ประจำปีการศึกษา 2563
เปิดกิจกรรมเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดของโรงเรียนคันนายาว ประจำปีการศึกษา 2563
เปิดกิจกรรมเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดของโรงเรียนคันนายาว ประจำปีการศึกษา 2563
เปิดกิจกรรมเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดของโรงเรียนคันนายาว ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2563,16:41   อ่าน 49 ครั้ง