โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ภาพกิจกรรม
นางพรทิพ โชคถาวร ศึกษานิเทศก์ ได้ตรวจเยี่ยม โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
เมื่อ วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 นางพรทิพ โชคถาวร ศึกษานิเทศก์ ได้ตรวจเยี่ยม โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) เพื่อติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) พร้อมทั้งได้มอบของที่ระลึกให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา นักเรียนที่เรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตคันนายาว จำนวน 2 ทุน จากทั้งหมด 3 ทุน ในการนี้นายอภิชัย จันทร์เทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนคันนายาว ได้ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19)
ทางโรงเรียนขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
นางพรทิพ โชคถาวร ศึกษานิเทศก์ ได้ตรวจเยี่ยม โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
นางพรทิพ โชคถาวร ศึกษานิเทศก์ ได้ตรวจเยี่ยม โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
นางพรทิพ โชคถาวร ศึกษานิเทศก์ ได้ตรวจเยี่ยม โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
นางพรทิพ โชคถาวร ศึกษานิเทศก์ ได้ตรวจเยี่ยม โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
นางพรทิพ โชคถาวร ศึกษานิเทศก์ ได้ตรวจเยี่ยม โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2563,15:39   อ่าน 25 ครั้ง