โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ภาพกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
#โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
สำนักงานเขตคันนายาว  กรุงเทพมหานคร
>> ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
 
วันศุกร์ที่  26  มีนาคม  2564
         
          โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 121 คน ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
         ในการนี้ นายชัยยนต์  เสรีเรืองยุทธ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ได้กล่าวให้โอวาทเนื่องในโอกาสจบการศึกษา พร้อมทั้งให้นักเรียนที่จบการศึกษาได้กล่าวแสดงความอาลัยต่อสถานศึกษา และกล่าวขอบคุณคุณครูผู้มีพระคุณ 
          ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรัก ความผูกพัน ความกตัญญูกตเวทีต่อครู ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการสร้างความรัก ความผูกพันระหว่างนักเรียนกับสถานศึกษา
 
#โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) ขออวยพรให้นักเรียนทุกคน จงประสบความสำเร็จทางการศึกษา และการดำเนินชีวิตพร้อมที่จะเป็นอนาคตที่ดีของประเทศต่อไป
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2564,16:54   อ่าน 29 ครั้ง