โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ภาพกิจกรรม
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
สำนักงานเขตคันนายาว  กรุงเทพมหานคร
>>เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลจัดโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
 
วันที่  23  มีนาคม  2564
         โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์ ) ขอขอบพระคุณ นายชูชาติ  พุ่มน้อย ผู้อำนวยการเขตคันนายาว ที่ได้มอบหมายให้นายบัญชา  สืบกระพัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคันนายาว เป็นประธานเปิดโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาล  สำนักงานเขตคันนายาว ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 
         เพื่อให้ครู และนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทางเลือกในการเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัย พร้อมสาธิตวิธีการใช้ชุดทดสอบเบื้องต้นเพื่อหาสารเคมีปนเปื้อน และเชื้อจุลินทรีย์ในอาหาร  ณ ห้องประชุมไทรทอง
        โดยมีนายชัยยนต์ เสรีเรืองยุทธ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม
          
 
#โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2564,17:00   อ่าน 19 ครั้ง