โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 2564
#โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
สำนักงานเขตคันนายาว   กรุงเทพมหานคร
>>กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
 
วันที่  30 มีนาคม  2564
       โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) นำโดยนายชัยยนต์ เสรีเรืองยุทธ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน “กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน” ประจำปีการศึกษา 2564  ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริม และปลูกฝังการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่นักเรียน โดยมีผู้สมัครลงเลือกตั้งประธานนักเรียน จำนวน 2 คน ได้แก่ 
               หมายเลข 1 เด็กชายอลงกรณ์ สอนเขียว      
               หมายเลข 2 เด็กหญิงสุธิดา  จินดาอินทร์  
        ผลการเลือกตั้ง หมายเลข 1 เด็กชายอลงกรณ์ สอนเขียว ชนะการเลือกตั้ง ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานนักเรียนโรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2564,16:12   อ่าน 19 ครั้ง