โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ภาพกิจกรรม
การทดสอบมาตรฐานโรงเรียนสองภาษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2563
 
#โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
สำนักงานเขตคันนายาว   กรุงเทพมหานคร
>>การทดสอบมาตรฐานโรงเรียนสองภาษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2563 
 
วันที่ 30 มีนาคม 2564
           โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์)  นำโดยนายชัยยนต์  เสรีเรืองยุทธ  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3ได้ดำเนินการสอบมาตรฐานโรงเรียนสองภาษา หลักสูตร ไทย-อังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2563 
           เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยแบบทดสอบกลาง หลักสูตรไทย-อังกฤษ ตามนโยบายสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จากแบบทดสอบมาตรฐานโรงเรียนสองภาษา ณ โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) สำนักงานเขตคันนายาว
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2564,16:16   อ่าน 16 ครั้ง