โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ภาพกิจกรรม
งานอำลานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 2563
#โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
สำนักงานเขตคันนายาว   กรุงเทพมหานคร
>>งานอำลานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 2563
 
วันพฤหัสบดีที่  1 เมษายน  2564
       โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) นำโดยนายชัยยนต์ เสรีเรืองยุทธ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้กล่าวขอบคุณ และให้โอวาท แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาพระพุทธศาสนา จำนวน 4 ท่าน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา 2563 ที่เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน และช่วยเหลืองานกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียนอย่างเต็มความสามารถ พร้อมทั้งได้กล่าวคำอวยพร และข้อคิดที่ดีเพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงาน 
        นอกจากนี้คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนได้ร่วมกันมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 
#โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 2564,12:19   อ่าน 116 ครั้ง