โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ภาพกิจกรรม
ประกาศโรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) ตารางออนไลน์
 
ประกาศโรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์)
เรื่องการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) ซึ่งได้แนบ ประกาศและตารางเรียนให้นักเรียนและผู้ปกครองตรวจสอบและเข้าเรียนตามที่ครูผู้สอนจะได้นัดหมาย ดังรูป

โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2564,14:55   อ่าน 12 ครั้ง