โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ภาพกิจกรรม
การประชุม คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์)
สำนักงานเขตคันนายาว  กรุงเทพมหานคร
>>ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2564
 
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
         นายชัยยนต์ เสรีเรืองยุทธ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2564 โดยมีท่าน ส.ส.ดร.พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มาเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมทั้งผู้แทนองค์กรศาสนา ผู้แทนเครือข่ายผู้ปกครอง องค์กรชุมชน และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
          ทั้งนี้ เพื่อกำกับ และส่งเสริมกิจกรรมของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และติดตามรายงานการจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) ตลอดจนร่วมวางแผนหารือ และแนะนำแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
 
#โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2564,18:06   อ่าน 40 ครั้ง