โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ภาพกิจกรรม
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2565 แด่ผู้อำนวยการเขตคันนายาว ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคันนายาว และหัวหน้าฝ่ายในสำนักงานเขตคันนายาว
โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
สำนักงานเขตคันนายาว   กรุงเทพมหานคร
>>มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2565 แด่ผู้อำนวยการเขตคันนายาว ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคันนายาว และหัวหน้าฝ่ายในสำนักงานเขตคันนายาว
 
วันที่  28  ธันวาคม  2564
       
       นายชัยยนต์ เสรีเรืองยุทธ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2565 แด่ผู้อำนวยการเขตคันนายาว ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคันนายาว และหัวหน้าฝ่ายในสำนักงานเขตคันนายาว 
     
#โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน และให้ความร่วมมือกับโรงเรียนด้วยดีเสมอมา
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2565,11:43   อ่าน 227 ครั้ง