โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ภาพกิจกรรม
ประชุม เตรียมความพร้อมเปิดเรียน
#โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์)
สำนักงานเขตคันนายาว  กรุงเทพมหานคร
>>ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 
 
วันที่ 2 พฤษภาคม 2565
 
         โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) นำโดยนายชัยยนต์  เสรีเรืองยุทธ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรประชุมเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว มาให้คำแนะนำ และสาธิตวิธีการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit: ATK ให้แก่คณะครู เพื่อใช้ตรวจคัดกรองนักเรียนในช่วงการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565
        ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองถึงความปลอดภัยจากสถานการณ์โควิดในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ Onsite ตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ของทางโรงเรียน
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2565,21:31   อ่าน 21 ครั้ง