โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับ นักศึกษา ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู
#โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์)
สำนักงานเขตคันนายาว  กรุงเทพมหานคร
>>ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ปีการศึกษา 2565 จำนวน 12 คน
 
วันที่ 2 พฤษภาคม 2565
        โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) นำโดย นายชัยยนต์  เสรีเรืองยุทธ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และบุคลากร ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประจำปี 2565  จากคณะวิทยาลัยการฝึกหัดครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน 12 คน ประกอบด้วย
     1.วิชาเอกพระพุทธศาสนา จำนวน 4 คน
     2.วิชาเอกพลศึกษา  จำนวน 3 คน
     3.วิชาเอกนาฏศิลป์  จำนวน 3 คน
     4.วิชาเอกภาษาอังกฤษ  จำนวน 2 คน
        ทั้งนี้ ผู้อำนวยสถานศึกษาได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และให้กำลังใจแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่มาปฏิบัติงานที่นี่ พร้อมทั้งมอบหมายให้ครูพี่เลี้ยง ดูแล และอำนวยความสะดวกให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นไปอย่างราบรื่น
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2565,21:52   อ่าน 12 ครั้ง