โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ภาพกิจกรรม
>>กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" Big Cleaning Day วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
#โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
สำนักงานเขตคันนายาว   กรุงเทพมหานคร
>>กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์"  Big Cleaning Day วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 
วันพุธที่  11  พฤษภาคม 2565
           โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) สำนักงานเขตคันนายาว โดยการนำของนายกรณิศ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการเขตคันนายาว ภายใต้การดูแลของนายชัยยนต์  เสรีเรืองยุทธ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)  นำคณะผู้บริหารสำนักงานเขตคันนายาว ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคันนายาว เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" Big Cleaning Day วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยได้ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดภายในห้องเรียน และบริเวณลานอเนกประสงค์โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
    เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนภายใต้มาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
 
#โรงเรียนคันนายาว(ธารินจริญสงเคราะห์) ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day ในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2565,19:25   อ่าน 9 ครั้ง