โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ภาพกิจกรรม
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
#โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
สำนักงานเขตคันนายาว   กรุงเทพมหานคร
>>การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
 
วันพุธที่  11  พฤษภาคม 2565
           นายชัยยนต์  เสรีเรืองยุทธ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยมีนายชัยยนต์ เสรีเรืองยุทธ เป็นประธานกรรมการ นางสาวฉัฐนันท์  พุ่มเรือง ข้าราชการบำนาญ กรรมการ และนายเกียรติศักดิ์ สุวรรณรังสี ข้าราชการครู กรรมการ โดยคณะกรรมการได้ประเมินคุณภาพการศึกษาทั้ง 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ทุกมาตรฐาน ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมไทรทอง โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2565,19:34   อ่าน 8 ครั้ง