โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ภาพกิจกรรม
ให้บริการฉีดวัคซีนแก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-ป.5 เข็ม 1 และเข็ม 2 วันที่ 12 พฤษภาคม 2565
#โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์)
สำนักงานเขตคันนายาว  กรุงเทพมหานคร
>>ให้บริการฉีดวัคซีนแก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-ป.5 เข็ม 1 และเข็ม 2
 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565
        นายชัยยนต์  เสรีเรืองยุทธ  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และบุคลากร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ให้บริการฉีดวัคซีน(ไฟเซอร์) เข็ม 1และ 2 แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึงข้อควรปฏิบัติหลังฉีดวัคซีน
        ในการนี้ นายกรณิศ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการเขตคันนายาว ได้มอบหมายให้นายอภิชัญ พันธ์นิธิทร์ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากเขตคันนายาว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และนักเรียนที่เข้ารับการให้บริการฉีดวัคซีนในครั้งนี้
         ทั้งนี้ การดำเนินการฉีดวัคซีนเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19)
 
#โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการจัดบริการฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียน และขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2565,19:44   อ่าน 381 ครั้ง