โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ภาพกิจกรรม
เปิดการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
#โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
สำนักงานเขตคันนายาว   กรุงเทพมหานคร
>>เปิดการฝึกอบรม ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) สำนักงานเขตคันนายาว
 
วันที่  30  พฤษภาคม 2565
 
          วันที่จันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-10.00 น. นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา มอบหมายให้นายพรนิวัฒน์ แป้นเพชร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะผู้บริหาร คณะครู และหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) และเพื่อปลูกฝังส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ เสียสละ รักษ์สิ่งแวดล้อม รักผู้อื่น รักผืนแผ่นดินไทย และจงรักษ์ภักดีต่อชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือผู้อื่น ทำความดีด้วยหัวใจ มีทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้องต่อชุมชน ชาติบ้านเมืองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมี นางศิริพงษ์ รัตนโรจนากุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคันนายาว เป็นผู้กล่าวรายงาน นางกานต์สิรี  ธนาศิริธีรติกุล หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตคันนายาว และนายชัยยนต์  เสรีเรืองยุทธ ผู้อำนวยการโรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) นางสาวพรรณวิไล ไชยวาน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการลูกเสือและยุวกาชาด พร้อมทั้งคณะที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ และวิทยากร ให้การต้อนรับ
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2565,15:10   อ่าน 43 ครั้ง