โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ โครงการความปลอดภัยในโรงเรียน ปีการศึกษา 2565
#โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
สำนักงานเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
>>กิจกรรมฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ โครงการความปลอดภัยในโรงเรียน ปีการศึกษา 2565
 
วันที่ 30 พฤษภาคม 2565
โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) นำโดยนายชัยยนต์ เสรีเรืองยุทธ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ ตามการดำเนินโครงการความปลอดภัยในโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 โดยมีคณะวิทยากรจาก สถานีดับเพลิงบางชันให้ความรู้ในการดับไฟ การป้องกันอันตราย การปฏิบัติตนในการอพยพจากที่เกิดเหตุให้รวดเร็ว และปลอดภัย รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักเรียน และผู้เข้าร่วมโครงการในโรงเรียนทุกท่าน
 
#โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์)ขอขอบคุณคณะวิทยากรจากสถานีดับเพลิงบางชันที่ให้ความอนุเคราะห์อบรมให้ความรู้ในครั้งนี้

โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2565,13:20   อ่าน 37 ครั้ง