โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
#โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
สำนักงานเขตคันนายาว   กรุงเทพมหานคร
>>กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
 
วันที่  10 มิถุนายน 2565 
       โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) นำโดยนายชัยยนต์ เสรีเรืองยุทธ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน “กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน” ประจำปีการศึกษา 2565  ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565  เพื่อเป็นการส่งเสริม และปลูกฝังการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่นักเรียน โดยผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งคือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งนี้ มีผู้สมัครลงเลือกตั้งประธานนักเรียน จำนวน 4 คน ได้แก่ 
               หมายเลข 1 เด็กหญิงอรอุมา มั่นคง 
               หมายเลข 2 เด็กหญิงภวรัญจน์ ขวัญสุด 
               หมายเลข 3 เด็กหญิงณัฐชยาน์ เลิศล้ำผดุงสุข
               หมายเลข 4 เด็กชายอารีฟ ฮาร์ซิม
        ผลการเลือกตั้ง หมายเลข 4 เด็กชายอารีฟ ฮาร์ซิมชนะการเลือกตั้ง ด้วยคะแนนรวม 292 คะแนน ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานนักเรียนโรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2565,10:06   อ่าน 54 ครั้ง