โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ภาพกิจกรรม
การประเมินการอ่าน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6
#โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
สำนักงานเขตคันนายาว   กรุงเทพมหานคร
>>กิจกรรมประเมินการอ่าน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์)
 
วันที่  8  มิถุนายน 2565
         นายชัยยนต์  เสรีเรืองยุทธ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์)พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  เข้าตรวจเยี่ยม และติดตามกิจกรรมการประเมินการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ประจำเดือนพฤษภาคม  การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในการอ่านจากแบบประเมินการอ่าน หนังสือ ตำราเรียน เอกสาร และสื่อต่างๆ เพื่อหาและเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ความสุนทรีย์ และประยุกต์ใช้ แล้วนำเนื้อหาสาระที่อ่านมาคิดวิเคราะห์ นำไปสู่การแสดงความคิดเห็น การสังเคราะห์ สร้างสรรค์ การแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ และถ่ายทอดความคิดนั้นด้วยการเขียนที่มีสำนวนภาษาถูกต้อง มีเหตุผล และลำดับขั้นตอนในการนำเสนอ สามารถสร้างความเข้าใจแก่ผู้อ่านได้อย่างชัดเจนตามระดับความสามารถในแต่ละระดับต่อไป ทั้งนี้ผู้บริหารได้ให้คำแนะนำ และให้กำลังใจคณะครูผู้ประเมินการอ่าน และนักเรียนที่รับการประเมินด้านการอ่าน ณ โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2565,10:17   อ่าน 33 ครั้ง