โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ภาพกิจกรรม
การแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร(ช้างน้อยเกมส์) ครั้งที่ 33 ระดับสำนักงานเขตคันนายาว
#โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์)
สำนักงานเขตคันนายาว  กรุงเทพมหานคร
>>การแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร(ช้างน้อยเกมส์) ครั้งที่ 33 ระดับสำนักงานเขตคันนายาว 
 
วันที่ 25 มิถุนายน 2565
        นายชัยยนต์  เสรีเรืองยุทธ  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และบุคลากร ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับเขตคันนายาว (ช้างน้อยเกมส์) ตามโครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 33 ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นการคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนเขตคันนายาว เข้าแข่งขันในระดับกลุ่มเขตตะวันออก และระดับกรุงเทพมหานครต่อไป
        ในการนี้ นายกรณิศ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการเขตคันนายาว ได้มอบหมายให้นางศิริพงษ์ รัตนโรจนากุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันโดยมีคณะผู้บริหารเขต คณะครูจากโรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) และโรงเรียนจินดาบำรุง ร่วมงานในครั้งนี้
         ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง อันเป็นการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างการรู้รักสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่ของนักเรียน
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2565,17:36   อ่าน 53 ครั้ง