โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา2565
#โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) สำนักงานเขตคันนายาว  กรุงเทพมหานคร
>>กิจกรรม "พิธีไหว้ครู" ประจำปี 2565
 
วันที่ 30 มิถุนายน 2565
           โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) จัดกิจกรรม"พิธีไหว้ครู" ประจำปี 2565  โดยมีนายประเสริฐ ฉวีอินทร์ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง เป็นประธานจุด ธูป เทียน และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ พร้อมด้วยนายกรณิศ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการเขตคันนายาว คณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง นายชัยยนต์ เสรีเรืองยุทธ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) เข้าร่วมพิธี
            โดยกิจกรรมภายในงานนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธได้นำพานดอกไม้ที่จัดอย่างสวยงามมาไหว้ครู และร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์  ส่วนนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามได้ทำบุญละแบ และได้ฟังบรรยายธรรมจากตัวแทนท่านอิหม่าม เพื่อให้องค์อัลเลาะห์ได้ประทานพรแก่คณะครู และบุคลากรในโรงเรียน 
          ทั้งนี้  เพื่อให้นักเรียนตระหนัก และระลึกถึงพระคุณของครูที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่นักเรียน  ทั้งยังปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และสอนให้นักเรียนมีความกตัญญูและกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2565,19:38   อ่าน 37 ครั้ง