โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ภาพกิจกรรม
>>ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
#โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
สำนักงานเขตคันนายาว  กรุงเทพมหานคร
>>ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
 
วันที่  30 มิถุนายน 2565 
         นายประเสริฐ ฉวีอินทร์  ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง และนางเปรมวดี แก้วศรี ผู้ตรวจราชการสูง  พร้อมคณะ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) ด้านโภชนาการอาหารเช้า-กลางวัน และการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง เติบโตสมวัย และเยี่ยมชมการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้สถานศึกษาปลอดกัญชาและกัญชง ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร
         โดยมี นายกรณิศ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการเขตคันนายาว   พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขต  และนายชัยยนต์  เสรีเรืองยุทธ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และบุคลากร ให้การต้อนรับและรายงานการดำเนินการของโรงเรียน
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2565,20:08   อ่าน 27 ครั้ง