โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย (การไหว้)
#โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
สำนักงานเขตคันนายาว   กรุงเทพมหานคร
>>กิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย (การไหว้)
 
วันที่ 2 กันยายน 2565
         โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) นำโดยนายชัยยนต์  เสรีเรืองยุทธ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูได้จัดกิจกรรมมารยาทไทยแก่นักเรียนในโรงเรียน 
       เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องมารยาทอันดีงามให้กับนักเรียนโดยเฉพาะการไหว้ ซึ่งมารยาทไทย เป็นเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน เพราะเป็นพฤติกรรมที่คนไทยปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ อ่อนน้อม สุภาพ เรียบร้อย เเละถูกต้องตามเกลเทศะ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความเคารพ การสนทนา การเเต่งกาย รวมถึงการปฏิบัติตามมารยาทไทยได้อย่างถูกต้อง ย่อมได้รับการยอมรับจากสังคมทั่วไป เพราะเป็นผู้รู้จักปฏิบัติและวางตนได้เหมาะสม
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2565,09:17   อ่าน 21 ครั้ง