โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมดนตรีในโรงเรียน "KNY Music for All" วันที่ 1 กันยายน 2565
#โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์)
สำนักงานเขตคันนายาว  กรุงเทพมหานคร
>>กิจกรรมดนตรีในโรงเรียน "KNY Music for All"  
วันที่ 1 กันยายน  2565
     นายชัยยนต์  เสรีเรืองยุทธ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู นักเรียนในโรงเรียน เข้าร่วมชมกิจกรรมดนตรีในโรงเรียน อำนวยการฝึกซ้อมโดยนายชัยยนต์ เสรีเรืองยุทธ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมีคุณครูและนักเรียนที่สนใจด้านการร้องเพลงและดนตรีมาร่วมสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน ภายใต้สโลแกน "KNY Music for All" จัดขึ้นเวลา 12.00 -13.00 น.ในวันพฤหัสบดีทุกสัปดาห์ 
     ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้แสดงออกด้านดนตรี ฟังดนตรี และสร้างสุนทรียภาพด้านอารมณ์ เกิดบรรยากาศความรู้สึกผ่อนคลายจากการเรียน และมีความสุขที่อยู่โรงเรียน